Program festivalu

Program festivalu

Středa 29. 3. 2023 | Refektář MFF UK

Adam Skoumal - klavír a Smyčcové kvinteto Praga Camerata

Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento D dur, KV 136
Allegro - Andante - Presto

Smyčcové kvinteto Praga Camerata

John Baston: Concerto II pro sopránovou zobcovou flétnu, smyčce a basso continuo
Marek Víta - sopránová zobcová flétna, smyčce a basso continuo Praga Camerata

Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert A dur, K.414, 1. věta Allegro
Johana Vítová - klavír, smyčcové kvinteto Praga Camerata

--- PŘESTÁVKA ---

Sergej Rachmaninov: Koncert č. 3 pro klavír a orchestr d moll, op. 30 (v úpravě s doprovodem smyčcového kvinteta - transkripce: Angela Montemurro)
Adam Skoumal - klavír, Smyčcové kvinteto Praga Camerata

Změna programu vyhrazena.

Cena vstupenek: plné vstupné 450 Kč, sleva 50% pro studenty, seniory, držitele ZTP/P.

Copyright © 2022 Martinské slavnosti // Webdesign