Donátoři a jejich vzkazy

Donátoři a jejich vzkazy

Festival Martinské slavnosti klavíru je postaven na myšlenkách, které jsou podrobně popsány v textu iniciativy Stop grantokracii. Stručně řečeno, domníváme se, že mnohé kvalitní kulturní peníze mohou vznikat i bez podpory z veřejných prostředků – jen za podpory drobných donátorů. Jsme přesvědčeni, že i v případě kultury je správné přistupovat k veřejným prostředkům šetrně a používat jich jen v míře nezbytně nutné. Vážíme si zejména darů, které nám poskytují jednotlivci, živnostníci, malé firmy - pro všechny tyto subjekty znamená dar našemu festivalu zároveň odřeknutí si něčeho jiného. Jsme za tyto příspěvky nesmírně vděčni a zároveň cítíme vůči jejich dárcům odpovědnost - příspěvky chápeme jako projev důvěry k celému projektu a celé naší iniciativě. Chápeme je jako projev odpovědnosti ke směřování naší kultury. Kvalitní kultura je dle našeho názoru věcí nás všech, nikoliv jen umělců, kulturních manažerů a grantových komisí. Je naší odpovědností přispívat různými způsoby k tomu, aby se naší kultuře dařilo.

A právě tento výše naznačený vícerozměrný vztah vděčnosti, odpovědnosti a důvěry je základním kamenem našeho festivalu.

Budeme nesmírně rádi, podpoříte-li náš festival a naše ideje jakoukoliv částkou nad rámec běžného vstupného. Rádi pak zveřejníme na našich stránkách v této sekci Váš vzkaz ostatním. Více na stránce Staňte se donátory.

Copyright © 2011–2019 Martinské slavnosti // Webdesign