Rezervace

Martinské slavnosti klavíru 2019/2020

pod záštitou doc. RNDr. Jana Konvalinky, CSc.
Nejbližší koncert:
22. 1. 2020 | Martin Kasík a smyčcové kvinteto

L. van Beethoven: Koncert pro klavír a orchestr č. 5 "Císařský", další program: Bach, Brahms

Festival Martinské slavnosti klavíru je úzce spjat s iniciativou Stop grantokracii. Cílem této iniciativy je nejen upozornit na méně patrná úskalí současného grantového financování kultury, ale především ukázat, že hodnotné kulturní akce lze pořádat bez i podpory státu či obce.

Martinské slavnosti klavíru 2019

pod záštitou doc. RNDr. Jana Konvalinky, CSc.

Devátý ročník festivalu Martinské slavnosti klavíru, který se koná 25 .11. 2019 a 22. 1. 2020 v Refektáři Matematicko-fyzikální fakulty UK, Malostranské nám. 25, Praha 1), nabídne v souladu se svou tradicí a základní ideou koncerty pro klavír a orchestr v komorních úpravách. Letošní ročník bude věnován R. Schumannovi a L. van Beethovenovi. První koncert 25.11. byl kompletně vyprodán, na druhý koncert jsou k dispozici volná místa.

Tento ročník festivalu zaštiťuje doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc., prorektor Univerzity Karlovy pro vědeckou činnost. Působí na Katedře biochemie Přírodovědecké fakulty UK a na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, je členem Učené společnosti ČR.

Hlavním partnerem letošního ročníku je stejně jako v loňském roce Matematicko-fyzikální fakulta UK, mediálním partnerem portál Vědavýzkum.cz.

Reminiscence na předchozí ročníky

2013

Na závěrečném koncertě ročníku 2013 zazněla Preludia F. Chopina - v podání Slávky Vernerové.

Recenze ročníku 2013 Harmonii.

2014

Recenze ročníku 2014 Harmonii.

2015

Gnossienne 5 E. Satieho v podání francouzské pianistky Stéphanie Elbaz.

Recenze prvního a závěrečného koncertu na OperaPlus.

2017

Recenze závěrečného koncertu na OperaPlus.

K veřejným prostředkům se stavíme šetrně

Festival však není jen představením krásné hudby, nese rovněž hlubší společenský apel. Vznik této kulturní akce je provázán s iniciativou Stop grantokracii, která si klade za cíl jednak upozornit na rizika masivního využívání a zneužívání grantových podpor v kulturní sféře, ale především ukázat, že hodnotné kulturní akce lze pořádat i bez podpory z veřejných zdrojů - díky aktivnímu přístupu ze strany pořadatelů, interpretů a posluchačů. Chtěli bychom prostřednictvím tohoto festivalu povzbudit širší veřejnost, aby se zajímala o kulturní dění a systematicky přispívala rozvoji kulturního života společnosti. Budeme rádi, přečtete-li si více o naší iniciativě Stop grantokracii.

Seznam podporovatelů, donátorů a sponzorů festivalu a iniciativy Stop grantokracii (v průběhu let 2011–2019)

MARTA BÍLKOVÁ, Mgr., PhD.
RÚT BÍZKOVÁ, Ing.: Martinské slavnosti mě naplňují nadějí - stále existují mladí lidé, kteří jsou ochotni se věnovat organizování setkání s vážnou hudbou a dokonce se ani neohlížejí, zda by někde byla nějaká dotační kapka. Je to vzpruha a příklad i pro nás ostatní, pro naši běžnou práci.
DANA DRŠKOVÁ, Bc.
JAN FARSKÝ, Mgr.
EVA HAJIČOVÁ, prof. PhDr., DrSc.: Martinské slavnosti klavíru, které letos vstupují již do pátého ročníku, jsou potěšitelným dokladem, že dobrý počin může přežít i bez nároků na grantovou podporu (což by samozřejmě nemělo vést k dojmu, že tedy není třeba z těchto zdrojů podporovat kulturu vůbec). Jsou to slavnosti zprostředkovávající kontakt s krásnou hudbou a jejími výtečnými interprety, přinášející potěšení a navíc pocit, že to, čeho jsme účastníky, jsme si vlastně spolu s nadšenými a obětavými organizátory tak trochu připravili sami sobě. Výborný pocit!
JITKA HOLUBCOVÁ, Mgr.: Kulturní události, které vyvěrají ryze z lidské potřeby sdílet hodnoty nemateriální povahy a zároveň ty kulturní události, které netrpí jakýmsi vrozeným stigmatem vlastní nemohoucnosti a neživotaschopnosti, jsou blízké našemu srdci. Zároveň, je milým kontextem našeho daru osobní rozměr našeho vztahu ke slavnostem a jejich skvělým organizátorům a zakladateli.
CYRIL HŐSCHL, prof. MUDr., DrSc.: Martinské slavnosti klavíru považuji za skvělý počin, který ukazuje cestu všem, kdož ve své touze po umění nechtějí být odkázáni na milost a nemilost úředníků a kulturních referentů: zorganizujeme, naplánujeme, pozveme, zaplatíme a užijeme si všechno sami a podle svého vkusu.
JANUSZ KONIECZNY, Ing.: Každý občan může učinit divy, má značný potenciál, má mnoho možností. Toto přesvědčení není naivní ani idealistické, ale nezbytné k tomu, aby bylo možné současný stav společnosti pozitivně ovlivňovat. Každý z nás má vliv na své okolí, které působí na další osoby a jejich okolí. Ve výsledku tedy naše rozhodnutí mohou mít nemalý dopad na společnost. Mezi tyto rozhodnutí patří zapojení se do projektu Grantokracie, ve které je možnost dokázat, že uspořádání nádherné kulturní akce může být výsledkem společné iniciativy mnohých občanů, kdy každý jedinec přispěje svým dílem, svým příspěvkem a není tedy třeba spoléhat na podporu velké společnosti či státních dotací, které jsou nezřídka rozdělovány pochybným způsobem.
PETR KONVALINKA, prof. Ing., CSc.: Jsem rád, že jsem mohl podpořit aktivitu "Martinské slavnosti klavíru", protože je to pozoruhodná nekomerční aktivita mladých organizátorů, která je mi velmi sympatická. Přeji, ať se jí daří i nadále.
MICHAL KRÁTKÝ: Mám rád kvalitní věci, tudíž je mi ctí svou trochou přispět k něčemu tak velkému jako jsou Martinské slavnosti.
MARCEL KRAUS, MSc.: Kultura je potravou ducha. Je mi ctí, že podporou takového kulturního počinu, jakým Martinské slavností jsou, mohu přispět k její pestrosti a vyváženosti. Inspirován logem tohoto festivalu připíjím: 'na zdraví!'
PETR MACH, ing.: Je velká lež, že se kultura neobejde bez dotací. V České republice a myslím, že všude na světě, žije mnoho lidí, kteří milují umění od hudby po film, kteří jsou ochotní za dobrý umělecký výkon zaplatit nebo jej podpořit. Stát má nechat lidem peníze v kapsách místo neustálého zvyšování daní. Pak by jistě kultura vzkvétala.
PAVEL MATERNA, prof. PhDr., CSc.: Jako je matematika nejabstraktnější, a tedy nejkrásnější věda, tak je hudba nejabstraktnější, a tedy nejkrásnější umění. Uvítal jsem iniciativu, která realizovala Martinské slavnosti a kterou bychom měli podporovat tak, aby mohla pokračovat a popř. rozšiřovat repertoár. Svět je dík této iniciativě opět o něco lepší.
MIRKO NAVARA, prof. Ing., DrSc.
MICHAL PELIŠ, PhDr., Ph.D.
MICHAL TOMEK, Ing.: Martinsko-slavnostní koncerty jsou krásné. Ten festival má navíc jemnou a neokázalou duši. Přeji si, aby to tak trvalo, aby byl klidný a čistý zvuk a éthos Martinských slavností slyšet za groteskním rykem naší současnosti. Doslova i obrazně.
VĚRA A TOMÁŠ TICHÝCH
MARTIN VÍTA, Mgr.: Přispívat na kulturu ať už penězi, svým časem a energií, by mělo být stejně přirozené jako dávat peníze do sportovního vyžití, rekreace nebo kulinářských zážitků. Proč si čas od času tyto věci neodepřít a nepodpořit třeba hudební festival? Donátorství není jen výsadou bohatých, téměř každý si čas od času může něco odepřít a poskytnout své peníze (čili svou práci a čas) věcem, které mají širší dosah.

Chcete být součástí tohoto seznamu? Seznamte se, prosím, s možnostmi donátorství.

Záštity v předchozích letech

2011 - prof. PhDr. Tomáš Halík, ThD.

2012 - RNDr. František Janouch, CSc., prof. h. c. multi

2013 - prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych., a Velvyslanectví USA

2014 - PhDr. Jindřich Kabát a Velvyslanectví Polska

2015 - prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc., a Velvyslanectví Francie

2016 - prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc.

2017 - prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.

2018 - RNDr. Alice Valkárová, DrSc.

Copyright © 2011–2019 Martinské slavnosti // Webdesign