Iniciativa Stop grantokracii

Iniciativa Stop grantokracii

Iniciativa Stop grantokracii reaguje nejen na problematiku grantového financování kultury, ale také na zažité způsoby nakládání s veřejnými prostředky. Festival Martinské slavnosti klavíru je s touto iniciativou úzce spjat a je důkazem, že kvalitní kulturní projekty lze provozovat i bez podpory z veřejných prostředků.

Základní myšlenky iniciativy Stop grantokracii

  • Systém financování (nejen kultury) musí být nastaven tak, aby podporoval šetrné zacházení s veřejnými prostředky, a nikoliv rozmařilost
  • Při vytváření (nejen kulturních) projektů by podpora z veřejných zdrojů měla přijít ke slovu jako poslední, nikoliv první
  • Kultura není jen záležitostí výkonných umělců, manažerů v kultuře a grantových komisí, je záležitostí všech, kterým na ní záleží
  • V současném systému financování kultury chybí vděk, odpovědnost a důvěra. Vděk těch, kteří podporu přijímají - a kteří rovněž cítí odpovědnost vůči těm, kteří podporu poskytli, odpovědnost všech, kterým na kultuře záleží, za fungování kulturní sféry. A všestranná důvěra
  • Chceme-li, aby se věci změnily k lepšímu, je zapotřebí vydat více energie a prostředků - a sem tam si něco odepřít. Nelze čekat, že se věci zlepší bez našeho přičinění nebo že by je snad měl někdo vyřešit za nás

Podotýkáme, že nepopíráme důležitost veřejné/grantové podpory kulturním subjektům, chceme pouze upozornit na její možná rizika a vedlejší účinky.

Přečtěte si, prosím, celý text iniciativy Stop grantokracii - autory textu jsou Martin Víta a Miloň Čepelka.

Leckdo možná po přečtení základních myšlenek iniciativy namítne, že se jedná o hezké, ale nerealizovatelné ideje. Festival Martinské slavnosti klavíru je však již pět let důkazem toho, že mají naprosto reálný podklad.

Copyright © 2011–2019 Martinské slavnosti // Webdesign