Novoměstský letní festival / NOVOFEST 2016

S hudbou po stopách Karla IV.
v historických prostorách Novoměstské radnice v Praze

Nejbližší koncert: 24. 10. 2016 - Slavnostní závěrečný koncert 6. ročníku festivalu

Mozart, Martinů, Dvořák

Tomáš Jamník - violoncello, Václav Vonášek - fagot, stipendisté Akademie komorní hudby a Villa Musica Rezervovat

Šestý ročník festivalu Novofest bude mít podobně jako předchozí ročník historické téma – v roce 2016 uplyne 700 let od narození jedné z nejvýraznějších osobností českých dějin, římského císaře a českého krále Karla IV. Jeho neutuchající aktivity jak na poli politickém, tak i na poli duchovním a kulturním měly pro české země ohromný význam. Karel IV. byl podle historiků velice silně duchovně založený člověk a byl schopen hluboké kontemplace, miloval umění a stal se jeho mecenášem, o jeho schopnostech politických, strategických i obchodních byly vydány řady spisů, a to už z pera jeho současníků. Je nasnadě, že se taková osobnost stala velkým zdrojem inspirace pro umělce všech oborů. V rámci Novofestu 2016 připomeneme některé významné okamžiky jeho života a vlády. Z tohoto důvodu bude úvodní festivalový večery poněkud „předsunut“ do období po Velikonocích (konkrétně na první neděli po Velikonocích), kdy spolu s renomovaným vokálním souborem Tiburtina oživíme tzv. Svátek svátostin – tento svátek zavedl Karel IV. (posléze byl oficiálně schválen i papežem) při příležitosti vystavování císařských korunovačních klenotů (soubor několika set drahocenných předmětů včetně koruny, jablka, meče Karla Velikého, souboru relikvií apod.) v dnes již neexistující kapli Božího těla na Karlově náměstí.

Další koncerty festivalu se budou dotýkat nejrůznějších aspektů vladařova života - připomene mj. panovníkovu literární činnost (posluchači uslyší části vlastního vladařova životopisu Vita Caroli), nahlédneme do kultury evropských zemí, ve kterých Karel IV pobýval, dotkneme se duchovních tradic jeho doby. I šestý ročník festivalu nabídne podobně jako všechny předchozí ročníky také malou exkurzi do světa dalšího hudebního žánru – tentokrát folklóru – s odkazem na kulturní a národnostní diverzitu rozlehlé Karlovy říše.

Vstupenky

Rezervace vstupenek:
info@novofest.cz

On-line rezervace

Galerie

Podívejte se na fotografie z našich akcí a na naše videa.

Soutěž

Která z uvedených dam byla poslední manželkou Karla IV.?

a) Anna Falcká
b) Alžběta Pomořanská
c) Anna Svídnická

Odpovědi zasílejte na info@novofest.cz.
Každá pátá správná odpověď získá volnou vstupenku na jeden vybraný koncert festivalu.

Novoměstská radnice Hl.m. P.    městská část Praha 2  osa